Dohoda o účasti na kurzu Životní změny

Velmi si vážím Vaší účasti v kurzu. Kurz Vás vybaví informacemi v oblasti výživy a suplementace, díky kterým můžete změnit své stravovací návyky a dosáhnout svých cílů. Rád bych, ať pro Vás tento kurz znamená příjemné chvíle i zábavu.

Poskytovatel služby:

Jméno: Mgr. Pavel Hodák, DiS.

IČO: 17460417                                                                                                                      

Tel. kontakt: 777 891 092

email: zezivota@pavelhodak.cz

Dokument si pozorně přečtěte!

Podpisem stvrzujete, že jste porozuměli veškerým podmínkám kurzu. V případě jakýchkoliv dotazů

kontaktujte poskytovatele služby.

 • Účastnický poplatek za kurz je ve výši 7.500,- Kč. Částku je možné po dohodě zaplatit ve dvou splátkách. Výše první splátky je 4.500,-Kč a výše druhé splátky 3.000,- Kč (splatná po 6. lekci, před zahájením 7. lekce). Účast v kurzu je možná až po uhrazení platby za kurz a podpisem tohoto dokumentu. Tím získáváte oprávnění k účasti v kurzu, kde získáváte specifikované informace v oblasti výživy.
 • Rezervační poplatek ve výši 1.000,-Kč Vám zajistí místo v kurzu (počet účastníků je omezen) a bude odečten od výše celkové ceny účastnického poplatku nebo od první splátky. V případě nenastoupení do kurzu a nedoplacení účastnického poplatku nebo první splátky, se rezervační poplatek nevrací.
 • Zaplacením účastnického poplatku získáváte jednorázové vstupy do 12 lekcí kurzu + závěrečné vyhodnocení. Buď fyzicky nebo on-line. Dále získáváte možnost využít min. jednou týdně konzultaci s poskytovatelem služby.
 • Pokud se rozhodnete kurz ukončit dříve z vlastních důvodů (např. se Vám kurz nelíbí apod.), peníze se nevrací. Situaci se budu snažit vyřešit domluvou k uspokojení obou stran. Za zbylé lekce Vám pošlu vzdělávací materiály na Vámi uvedený email, vždy v týdnu probíhající lekce nebo najednou dle dohody. Zasláním materiálů k poslední lekci, bude dohoda o účasti prohlášena za uzavřenou.
 • Zúčastníte se rovněž pravidelných týdenních setkání, kde budete mít příležitost dotazovat se a získat nové informace, rady a odbornou podporu.
 • Tento kurz Životní změny začíná v týdnu od ____________ a končí v týdnu dnem _____________. Je založen na pravidelné týdenní bázi. Pokud dojde k posunutí nebo zrušení termínu, budete včas dopředu informování. Bude určen náhradní termín, případně zaslán odkaz na on-line lekci. Tak aby došlo k probrání celého kurzu.
 • Osoby se slabým nebo problematickým zdravotním stavem (v době vstupu do kurzu má specifické zdravotní problémy, bere léčiva) svoji účast musí nejprve konzultovat se svým lékařem. Podpisem této dohody stvrzujete, že jste v dobrém zdravotním stavu, nebo jste obdržel/a souhlas Vašeho lékaře účastnit se tohoto kurzu na základě kompletní zdravotní prohlídky a konzultace s vaším ošetřujícím lékařem.
 • Kurz je primárně společenská a vzdělávací událost, která je organizována a motivována pomoci dosáhnout Vámi vytyčených cílů, změnit nebo zlepšit Váš životní styl, regulovat váhu, prostřednictvím optimální výživy dle Vlastního tempa a na vlastní nebezpečí.
 • Účastnický poplatek je splatný dnem nastoupení do kurzu nebo po dohodě.
 • Kurz je rozdělen do 12 lekcí + závěrečné vyhodnocení, kdy obdržíte certifikát o absolvování kurzu.
 • Pokud po přečtení tohoto dokumentu budete mít další dotazy ohledně kurzu, neváhejte se zeptat poskytovatele služby.
 • Jako účastník musíte pravidelně a kompletně informovat o Vašem postupu a v případě potřeby či nejasností, se vždy obrátit na poskytovatele služby, abyste obdrželi náležitou informaci nebo radu.
 • V případě Vaší nepřítomnosti např. z důvodu nemoci na lekci kurzu, Vám bude tato zaslána na Vámi uvedený email.
 • V případě, že účastník musí ukončit z vážných prokazatelných důvodů předčasně kurz, může mu být po dohodě vrácena poměrná finanční část za nevyčerpané následující měsíce kurzu. Nejdříve však musí být hledán způsob, jak kurz dokončit. Např. formou zaslání lekcí na Vámi uvedený email.
 • Pokud účastník není aktivně zapojen do celého procesu, neplní dohodnuté úkony a nezařazuje postupné změny, nemůže očekávat výsledky.
 • Účastník si plně uvědomuje výše uvedené skutečnosti, a proto uvádí pravdivé informace.
 • Chcete-li se zúčastnit kurzu, musíte splňovat podmínku dosažení minimálně 18 let věku. Účastníkům mladším 18 let je kurz povolen s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Potvrzuji správnost svých údajů svým podpisem. Souhlasím s tím, že poskytovatel služby může používat mé níže uvedené údaje, hodnoty rozboru tělesného složení, tělesné míry, informace poskytnuté při kurzu Životní změny a fotografie uchovávat po dobu 5 let v souladu s GDPR. Byl/a jsem výslovně poučen/a o tom, že mohu kdykoliv tento svůj souhlas odvolat a žádat o vymazání mých osobních údajů.


Já, .............................................................................. /jméno a příjmení (tiskacím písmem), jsem si vše přečetl/a a plně souhlasím s výše uvedenými informacemi.

Adresa: ...............................................................................................................................................................

Město a PSČ: ......................................................................................................................................................

Telefon: ..............................................................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................................................................

Datum narození: ...........................................................................................................................................

Způsob platby:                                □ hotově                       □ bankovním převodem

                                                           □ v plné výši                □ ve dvou splátkách

Rezervační poplatek                      □ ano                             □ ne

Dne .......................................................

Podpis: ..........................................................................................................